V košíku máte 0 položek za 0

Obchodní podmínky sereru Pletená móda.com

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je firma Jiřina Pechová. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi firmou Jiřina Pechová a jeho zákazníků (dále odběratel). Při objednávce odběratel uznává a přijímá následující podmínky. Svou objednávkou potvrzuje jejich přečtení a souhlasí s podmínkami.

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím a jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Jiřina Pechová zaručuje, že všechna osobní data bude používat pouze pro vlastní potřebu a že je neposkytne žádné podobě třetí osobě. Jiřina Pechová se řídí Zákonem na ochranu osobních údajů.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Jiřina Pechová přijímá objednávky písemně, telefonicky, e-mailem, osobním kontaktem nebo prostřednictvím internetových stránek. Telefonické a ústní objednávky je nutno písemně potvrdit. Pokud na objednávce nebude uvedeno jinak, bude objednávka registrována až do úplného vyřízení. Objednávku je možno (před odesláním zboží) průběžně doplňovat.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny Pletená móda.com jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží odběratelem. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, registračním formulářem předepsaných, údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky. Místem dodání zboží je adresa uvedená odběratelem v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu odběratel dává Jiřina Pechová souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o odběrateli a o jeho nákupech.


3. Platební a dodací podmínky, expediční lhůty a přepravné
Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, zabaleno a předáno dopravci maximálně do deseti pracovních dnů po:

- při objednávce na dobírku - obdržení objednávky
- při platbě převodem připsáním platby na účet fa Jiřina Pechová

Při platbě dobírkou počíná lhůta expedice běžet následující pracovní den po objednání, při platbě bankovním převodem následující pracovní den po připsání peněz na náš bankovní účet. Orientační lhůta doručení zásilky formou běžného balíku je tři dny plus lhůta expedice.


Jiřina Pechová si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude odběratel neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

Zboží je dodáno odběrateli prostřednictvím služby České pošty, pokud s odběratelem není dohodnuto jinak. Společně se zbožím odběratel obdrží fakturu (daňový doklad). Tento doklad se doporučuje odběrateli uschovat pro případ reklamace, stejně tak jako doklad o zaplacení zboží a doručení zboží. Jiřina Pechová nenese odpovědnost za nedostatky v poskytovaných službách přepravce, nebo za zdržení zásilek způsobené stávkami, přírodními živly, a dalšími událostmi, které nemůžeme jakkoli ovlivnit. Jiřina Pechová není zodpovědná za zdržení či zrušení objednávky v případě, že odběratel poskytl nepravdivé informace, např. informace o adrese příjemce.

Očekáváme, že odběratel poukáže potřebnou částku na účet firmy Jiřina Pechová neprodleně. V případě prodlení připsání platby na účet firmy Jiřina Pechová, tato odběrateli e-mailem zprávu s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekává firma Jiřina Pechová v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. V odpovědi může odběratel požádat o změnu způsobu vyřízení objednávky a nechat zboží zaslat na dobírku

Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem nebo je nutné ji zakázkově vyrobit, celou objednávku Jiřina Pechová pozastaví a odběratele informuje o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Odběratel na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však odběratel hradí poštovné za obě zásilky, nedohodnou li se strany jinak.

Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován v odstavci druhy plateb, poštovné a balné.4. Právo vrácení zboží bez udání důvodu
Odběratel má právo v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zbožím toto zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží. Toto právo má odběratel ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např. České poště), nebo přímo zástupci firmy Jiřina Pechová. Náklady na poštovné hradí odběratel. Peníze za zboží budou odběrateli vráceny složenkou nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do sedmi pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Peníze za přepravné a balné se nevrací. Odběratel má právo na vrácení zboží bez udání důvodu. V tom případě musí být vrácené zboží nepoužité, nepoškozené, čisté.

5. Nedoručené zásilky
Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme odběrateli zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.

Jestliže nás odběratel požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhý poplatek za poštovné.

Pokud odběratel na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku firma Jiřina Pechová stornuje. Odběratele bude o stornování objednávky upozorněn. V tomto případě bude další nákup odběratele v internetovém obchodě Pletená móda.com možný pouze po zaplacení zboží předem (převodem nebo složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky Jiřina Pechová zruší.

Odesláním elektronické objednávky odběratel bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na stránkách internetové prodejny Pletená móda.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je odběratel neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

6. Zasílání zboží do zahraničí
Do zahraničí zásilky v současné době nevyřizujeme. Někteří zahraniční odběratelé využívají možnost si zajistit převzetí zásilky třetí osobu v ČR.
Při zasílání zboží na Slovensko je cena odvislá od kurzu CZK

7.Doprava a platby:
používáme služeb České pošty.
Při platbě na dobírku je poštovné 100Kč.
Při převodu na účet 0 Kč
Balné neúčtujeme. Při objednávce nad 2000Kč je poštovné zdarma.
Při zasílání zboží na Slovensko je třeba platit cenu zboží převodem,
předem, cena poštovného je 300Kč